PRESENTACIÓ

GOINNOWATER

Som un grup supra autonòmic centrat en la millora de l'eficiència de l'ús de l'energia i l'aigua en el reg modernitzat de fruiters

CARÀCTER SUPRA AUTONÓMIC

 El projecte GOINNOWATER té caràcter supra autonòmic, ja que els seus membres pertanyen a tres Comunitats Autònomes:


• Regió de Múrcia: Moval Agroingeniería
• Comunitat Valenciana: CR Foia del Pou, Universitat Miguel Hernández (Elx), Universitat Politècnica de València i Cooperatives Agro-alimentàries de la CV
• Andalusia: Universitat d'Almeria

Les tres zones tenen importants superfícies de cultiu de regadiu i presenten greus dèficits d'aigua, be siga temporals o estructurals, que obliguen a millorar la gestió de l'ús de l'aigua de reg, per a augmentar la seua eficiència i conservar tant els cultius com el paisatge.

ANTECEDENTS

En les últimes dues dècades s'ha fet a Espanya un gran esforç en infraestructures, que ha permés modernitzar els regadius i millorar la capacitat de gestió de l'aigua de reg. S'han reduït o eliminat gran part de les pèrdues en el transport i la distribució. Per això, el següent pas en la millora de l'eficiència de l'ús de l'aigua de reg ha d'aconseguir-se per mitjà de l'augment de l'eficiència del reg a nivell de parcel·la, amb una programació optimitzada, que evite pèrdues per percolació i per evaporació des de la superfície del sòl.

Les tendències més recents en matèria de modernització de regadius s'han centrat en la gestió del reg, amb la finalitat de millorar la seua programació, mitjançant l'ús de dades agrometeorològiques i programes informàtics per al càlcul del balanç d'aigua, secundats per sensors d'humitat del sòl i dades de satèl·lit. Tot i això, no és habitual veure mesures sistemàtiques que asseguren que les actuacions són adequades i que generen un estalvi que les justifica. 

NECESSITATS A COBRIR

En la pràctica diària, la gestió de l'aigua de reg depén de les Comunitats de Regants i la comercialització del producte es realitza a través de cooperatives, SATs o subhastes. La necessitat de compartir dades entre ambdues parts per a assegurar la traçabilitat i adequar-se als protocols de certificació (BRC, GLOBALG.A.P., IFS Food, Naturane...)  suposa una excepcional oportunitat d'obtindre informació valuosa per a la millora contínua de la gestió del reg, amb l'encreuament de dades de consums d'aigua i energia de la comunitat de regants amb dades de producció i resultat econòmic de les cooperatives.

Però hui dia, no obstant això, l'intercanvi de dades entre empreses comercialitzadores i comunitats de regants no es produeix, de manera que es perd la informació fonamental que permetria avaluar la gestió que es fa del reg i els seus resultats.  GOINNOWATER proposa cobrir aquesta necessitat, monitorant una sèrie d'indicadors de gestió, recollits de manera sistemàtica a partir de les dades de les Comunitats de Regants i de les cooperatives de comercialització, al llarg del temps i a nivell de parcel·la, que permeten l'avaluació i per tant l'optimització de la gestió del reg i en general de la producció de regadiu.

metodologia

GOINNOWATER pretén aplicar una metodologia participativa per a establir les necessitats, interessos i preferències dels regants i productors de fruiters, que servisca per a configurar una aplicació informàtica per a mesurar, comparar i millorar contínuament l'eficiència de l'ús de l'aigua i de l'energia a escala de parcel·la.   La co-creació participativa consisteix en la implicació de tots els actors relacionats, a través de metodologies participatives inclusives, per a oferir conjuntament respostes als problemes existents.

En el projecte, tenen gran importància l'establiment d'indicadors de gestió i l'avaluació comparativa (benchmarking), com a procediments per a l'avaluació del rendiment dels processos.  El grup focal de EIP-Agri “Benchmarking of Farm Productivity and Sustainability Performance” recull expressament el gran potencial que ofereix el compartir dades entre diferents agricultors per a comparar el seu rendiment entre ells, aprendre d'uns altres i actuar en conseqüència per a millorar el rendiment i sostenibilitat de les explotacions.