MEMBRES

GOINNOWATER

Coneix als membres del projecte GOINNOWATER
i les seues responsabilitats en el desenvolupament del projecte

SOCIS GOINNOWATER

Imagen de Odoo y bloque de texto

MOVAL AGROINGENIERÍA

Moval Agroingeniería, S.L., és una consultora tècnica amb seu a la Regió de Múrcia i activitat en aquesta Comunitat Autònoma, a més d'en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalusia i Castella-la Manxa.

S'especialitza en la gestió de Comunitats de Regants des d'un punt de vista integral, incloent el repartiment eficient de l'aigua, la implantació de sistemes de gestió energètica, el disseny i execució de projectes de modernització o la implantació d'eines informàtiques per a la seua gestió basades en codi obert i suport GIS.

És el representant del Grup Operatiu, al qual aporta la seua visió multidisciplinària en l'enfocament de la gestió del reg, amb una extensa experiència en la seua millora a través de la digitalització i la realització d'inventaris de xarxes de canonades, la creació de Sistemes d'Informació Geogràfica per al regadiu, les avaluacions d'eficiència de distribució, l'eficiència energètica i el manteniment d'infraestructures.

Més informació de Moval Agroingeniería en: www.moval.es

Imagen de Odoo y bloque de texto

CR FOIA DEL POU

Té la seua seu a Montaverner (La Vall d'Albaida, València). La seua zona de reg -291 ha- és sinuosa i dispersa, comprenent un total de vuit municipis:  Albaida, Alfarrasí, Bèlgida, Bufali, Otos, El Palomar, L'Olleria i Montaverner. Es va constituir en 2008 per a l'aprofitament de la concessió d'aigües depurades de l’EDAR mancomunada d'Alfarrasí, Montaverner i L'Olleria. Les obres de les seues infraestructures de reg van finalitzar en 2016. Gran part dels seus comuners són socis de les cooperatives de la zona.

Compta amb tres estacions de bombament seqüencials, una bassa d'emmagatzematge de 170.000 m³, 38 hidrants multiusuari i una estació de bombament amb filtrat col·lectiu. Construirà dues plantes solars, una en l'estació de captació de l’EDAR i una altra en la de rebombament cap a la bassa. Així mateix, en el marc del projecte GOINNOWATER està prevista l'execució d'un nou projecte solar per a proveir el Capçal de Reg.

Des de 2016, ha garantit als seus regants aigua en qualitat i en quantitat. Aconseguit això, el següent objectiu és no només ser un exemple d'ús d'aigües regenerades, si no també de l'ús d'energia renovables en totes les seues estacions de bombament, així com de l'ús de TICs a diferents nivells: comuners, societat i treballadors de l'entitat.

Més informació de la CR Foia del Pou en: www.crfoiadelpou.org

Imagen de Odoo y bloque de texto

COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

És l'òrgan de representació del moviment cooperatiu agroalimentari valencià. Entre les seues missions té la d'organitzar serveis d'assessorament, d'auditoria de comptes, d'assistència jurídica o tècnica, formació i tots els que siguen convenients per als interessos dels seus membres. Té vinculació amb la CR Foia del Pou a través de les seues cooperatives sòcies, a la base social de les quals pertanyen part dels comuners.

Coneix les dificultats del sector i pot apreciar la potencialitat d'innovació i millora del projecte que es proposa en GOINNOWATER. Té capacitat per a interactuar amb consells rectors, gerència, base social i personal de les cooperatives, a través de la interlocució directa i de l'organització d'activitats formatives i divulgatives de tot tipus.

Una vegada finalitzat el projecte, també podrà aprofitar aquesta capacitat per a una adequada disseminació dels seus resultats, a més de per a la promoció de serveis d'assessorament a les seues cooperatives associades.

Més informació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana en:  www.cooperativesagroalimentariescv.com 

Imagen de Odoo y bloque de texto

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX (UMH)

Participa mitjançant el Grup d'Investigació Aigua i Energia per a una Agricultura Sostenible (AEAS), radicat a l'Escola Politècnica Superior d'Orihuela (EPSO). L’EPSO és un centre amb més de 40 anys de funcionament. El grup d'investigació té una estreta vinculació amb agricultors i comunitats de regants del seu territori i amb la temàtica de GOINNOWATER,

Les seues principals línies d'investigació són l'anàlisi i la millora de l'eficiència de l'ús de l'aigua i de l'energia en instal·lacions de reg. Són autors del Protocol d'Auditories energètiques en Comunitats de Regants editat per l’IDAE, i han dut a terme auditories energètiques en diverses comunitats de regants de la província d'Alacant, així com avaluacions de l'eficiència de l'ús de l'aigua en parcel·la. També té experiència en l'anàlisi de l'eficiència en l'ús de l'aigua mitjançant l'avaluació de sistemes de reg en parcel·la i balanç d'aigua dels cultius, en la definició i l'ús d'indicadors de gestió en el sector del reg localitzat i auditories energètiques en comunitats de regants.

Més informació del Grup d'Investigació Aigua i Energia per a una Agricultura Sostenible (AEAS) en:  https://epso.umh.es/

Imagen de Odoo y bloque de texto

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV)

Participa a través del Departament d'Economia i Ciències Socials (DECS). L'equip de la UPV disposa d'experts en anàlisis de dades, intel·ligència artificial, Big Data, agronomia, reg i, a més, en metodologies participatives que contribueixen a la integració comunitària i la cohesió social. Aquest últim aspecte en molt important, quan parlem de la incorporació de les TIC en l'àmbit rural.

L'equip de la UPV està capacitat, utilitzant metodologies d'Investigació Acció Participativa (IAP), per a adaptar la tecnologia a les necessitats de les diferents parts interessades (agricultors, comunitats de regants, cooperatives, tècnics de camp, distribuïdors, consumidors, grups ecologistes, etc.). En un projecte d'innovació amb component tecnològic (Agricultura 4.0), no hem d'oblidar-nos dels sensors humans (del coneixement compartit i la gestió de coneixement). Per a això, estan especialitzats a gestionar aquests processos d'innovació social.

Més informació de la Universitat Politècnica de València (UPV) en: http://www.upv.es/

ALTRES PARTICIPANTS

Imagen de Odoo y bloque de texto

UNIVERSITAT D'ALMERIA (UAL). GRUP D'INVESTIGACIÓ AGR-224

El projecte també compta amb la participació del Grup d'Investigació AGR-224 de la Universitat d'Almeria, especialitzat en sistemes de cultiu hortícoles intensius.

La seua àmplia trajectòria d'investigació s'ha centrat en dues línies  principals: l'ús de l'aigua, les relacions hídriques i la programació de regs en cultius hortícoles i l'ús del nitrogen en cultius hortícoles d'hivernacle i la contaminació d'aqüífers amb nitrats. 

Participa en el projecte com a assessor extern, per a establir els indicadors de l'ús de l'aigua i l'energia en el regadiu modernitzat i per a aprofitar la seua experiència sobre l'ús de sensors d'humitat de sòl en la programació de regs.

Més informació de la Universitat d'Almeria en: https://www.ual.es/